21

21

Никитенко Л. В. Дневник. В 3-х тт. Т. I. Л., 1955, с. 402.